اعصاب و روان

AripiprazoleAripiprazoleAripiprazole
Aripiprazole
بدون نظر اعصاب و روان
قرص 15،10،5 میلی گرم

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به آریپیپرازول یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای کاهنده فشار خون، ...
ادامه مطلب