اعصاب و روان

Divalproex
بدون نظر اعصاب و روان
توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو .توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو .
ادامه مطلب
GabapentinGabapentin
Gabapentin
بدون نظر اعصاب و روان

کپسول 100 و 300 میلی گرمی

قبل از مصرف این دارو با با پزشک خود مشورت کنید

در صورت سابقه حساسیت به هر نوع دارو از جمله گاباپنتین یا هر نوع غذا، ماده محافظ و ماده رنگی

در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای ضد ...

ادامه مطلب
LevetiracetamLevetiracetam
Levetiracetam
بدون نظر اعصاب و روان
نام تجاری محصول: لوتیرامین

قرص روکشدار 1000،500،250 میلی گرم

محلول خوراکی 500 میلی گرم در 5 میلی لیتر

قبل از مصرف این دارو با با پزشک خود مشورت کنید:
در صورت سابقه حساسیت به لوتیراستام یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی
ادامه مطلب
SertralineSertralineSertraline
Sertraline
بدون نظر اعصاب و روان
نام تجاری محصول: زولامین

قرص روکشدار 50 و 100 میلی گرمی

قبل از مصرف این دارو با با پزشک خود مشورت کنید:
در صورت سابقه حساسیت به هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت مصرف داروهای ضد افسردگی و تری سیکلیک ها، ...
ادامه مطلب
Clomipramine-50,75mg F.C TabletClomipramine-50,75mg F.C Tablet
Clomipramine-50,75mg F.C Tablet
بدون نظر اعصاب و روان

قرص روکشدار 50 و 75 میلی گرم کلومیپرامین نام تجاری محصول: آبنیل قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ،ماده رنگی در صورت ابتلا به هر نوع بیماری از جمله آسم،بیماری های قلب و ...

ادامه مطلب
Clomipramine-10,25mg F.C TabletClomipramine-10,25mg F.C Tablet
Clomipramine-10,25mg F.C Tablet
4 نظرات اعصاب و روان
قرص روکشدار 10و 25 میلی گرم قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به هر نوع دارو، غذا، ماده رنگی و ماده محافظ در صورت ابتلا به هر نوع بیماری از جمله آسم،بیماری های قلب و عروق،فشار خون، تشنج،صرع، افزایش ...
ادامه مطلب
CitalopramCitalopramCitalopram
Citalopram
2 نظرات اعصاب و روان

قرص روکشدار 20 و 40 میلی گرم

ادامه مطلب
Biperiden
بدون نظر اعصاب و روان
توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو .توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو .
ادامه مطلب
AtomoxetineAtomoxetineAtomoxetineAtomoxetineAtomoxetineAtomoxetineAtomoxetine
Atomoxetine
بدون نظر اعصاب و روان
نام تجاری محصول: آتوموکستین

کپسول 60،40،25،18،10 میلی گرم

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به این دارو یا ترکیبات مشابه
در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهایی که برای درمان افسردگی ...
ادامه مطلب