اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد

هیأت مدیره

دکتر بابک مصباحی دکتر بابک مصباحی رئیس هیأت مدیره
دکتر بابک مصباحی رئیس هیأت مدیره جزئیات پروفایل
دکتر محمد مهدی حقوقی دکتر محمد مهدی حقوقی مدیر عامل / نایب رئیس هیأت مدیره
دکتر محمد مهدی حقوقی مدیر عامل / نایب رئیس هیأت مدیره جزئیات پروفایل
محمد سادات محمد سادات مدیر مالی / عضو هیأت مدیره
محمد سادات مدیر مالی / عضو هیأت مدیره جزئیات پروفایل
عباس یزدلی عضو هیأت مدیره
عباس یزدلی عضو هیأت مدیره جزئیات پروفایل
عباس یوسفی عباس یوسفی عضو هیأت مدیره
عباس یوسفی عضو هیأت مدیره جزئیات پروفایل

کمیته حسابرسی

دکتر بابک مصباحی دکتر بابک مصباحی رئیس کمیته
دکتر بابک مصباحی رئیس کمیته جزئیات پروفایل
رضا استکی عضو کمیته
رضا استکی عضو کمیته جزئیات پروفایل
احمدرضا تبرائی عضو کمیته
احمدرضا تبرائی عضو کمیته جزئیات پروفایل
محمد باقر فقیهیان مدیر واحد حسابرسی داخلی
محمد باقر فقیهیان مدیر واحد حسابرسی داخلی جزئیات پروفایل

کمیته انتصابات

دکتر بابک مصباحی دکتر بابک مصباحی رئیس کمیته
دکتر بابک مصباحی رئیس کمیته جزئیات پروفایل
عباس یزدلی عضو کمیته
عباس یزدلی عضو کمیته جزئیات پروفایل
عباس یوسفی عباس یوسفی عضو کمیته
عباس یوسفی عضو کمیته جزئیات پروفایل

مدیران ارشد

دکتر محمد مهدی حقوقی دکتر محمد مهدی حقوقی مدیر عامل/ نایب رئیس هیأت مدیره
دکتر محمد مهدی حقوقی مدیر عامل/ نایب رئیس هیأت مدیره جزئیات پروفایل
دکتر علیرضاکندری دکتر علیرضاکندری مسئول فنی
دکتر علیرضاکندری مسئول فنی جزئیات پروفایل
دکتر ناصر معصوم‌زاده دکتر ناصر معصوم‌زاده مسئول فنی داروهای دامی
دکتر ناصر معصوم‌زاده مسئول فنی داروهای دامی جزئیات پروفایل
دکتر امیرحسین قلمبر دکتر امیرحسین قلمبر مدیر بازاریابی و فروش
دکتر امیرحسین قلمبر مدیر بازاریابی و فروش جزئیات پروفایل
دکتر شیرین هاشمی دکتر شیرین هاشمی مدیر آزمایشگاه
دکتر شیرین هاشمی مدیر آزمایشگاه جزئیات پروفایل
مهندس علی شیروانی مهندس علی شیروانی مدیر برنامه ریزی
مهندس علی شیروانی مدیر برنامه ریزی جزئیات پروفایل
دکتر مسعود کریمی دکتر مسعود کریمی مدیر تولید
دکتر مسعود کریمی مدیر تولید جزئیات پروفایل
دکتر شراره حاجی شمسی دکتر شراره حاجی شمسی مدیر تضمین کیفیت
دکتر شراره حاجی شمسی مدیر تضمین کیفیت جزئیات پروفایل
مهرداد رحمانیان مهرداد رحمانیان مدیر بازرگانی
مهرداد رحمانیان مدیر بازرگانی جزئیات پروفایل
دکتر شیوا ترابی دکتر شیوا ترابی معاون R&D
دکتر شیوا ترابی معاون R&D جزئیات پروفایل
مهندس محمدرضا گودرزی فر مهندس محمدرضا گودرزی فر مدیر انفورماتیک
مهندس محمدرضا گودرزی فر مدیر انفورماتیک جزئیات پروفایل
مهندس احسان پیمان‌نیا مدیر فنی مهندسی
مهندس احسان پیمان‌نیا مدیر فنی مهندسی جزئیات پروفایل
مهندس احسان کبریایی مهندس احسان کبریایی مدیر طرح و توسعه
مهندس احسان کبریایی مدیر طرح و توسعه جزئیات پروفایل
محمد سادات محمد سادات مدیر مالی
محمد سادات مدیر مالی جزئیات پروفایل
مژگان حسن پور مژگان حسن پور مدیر امور اداری و منابع انسانی
مژگان حسن پور مدیر امور اداری و منابع انسانی جزئیات پروفایل
دکتر شکوه حاجی قاسمی دکتر شکوه حاجی قاسمی مسئول روابط بین الملل
دکتر شکوه حاجی قاسمی مسئول روابط بین الملل جزئیات پروفایل
مهندس زینب استوار مهندس زینب استوار رئیس برنامه ریزی- تولید قراردادی
مهندس زینب استوار رئیس برنامه ریزی- تولید قراردادی جزئیات پروفایل
مریم سادات مجدالاشرافی مسئول روابط عمومی و آموزش
مریم سادات مجدالاشرافی مسئول روابط عمومی و آموزش جزئیات پروفایل