مسکن، ضد التهاب

Acetaminophen/Ibuprofen/Caffeine
بدون نظر مسکن، ضد التهاب
نام تجاری محصول : آمیفن پلاس (استامینوفن 325/ کافئین 40 / ایبوپروفن 200) راهنمایی های عمومی: قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید. در صورت حساسیت به استامینوفن کدئین، ایبوپروفن و یا هر نوع دارو ، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی در صورت ابتلا یا سابقه ابتلا ...
ادامه مطلب
Tramadol
بدون نظر مسکن، ضد التهاب
نام تجاری محصول : آلاپین
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به این دارو یا هر نوع غذا، ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله کاربامازپین، مهارکننده های منوآمینواکسیداز مثل ...
ادامه مطلب
RizatriptanRizatriptanRizatriptan
Rizatriptan
بدون نظر مسکن، ضد التهاب
نام تجاری محصول: میگنات

قرص بازشونده در دهان 10 میلی گرمی

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به این دارو یا هر نوغ غذا، ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت مصرف هر نوع دارو ...
ادامه مطلب
Mefenamic Acid
بدون نظر مسکن، ضد التهاب
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به مفنامیک اسید و یا هر نوع دارو، غذا، ماده رنگی و ماده محافظ
در صورت ابتلا یا سابقه ابتلا به بیماری های قلبی، نارسایی های کبدی و کلیوی، هموفیلی ...
ادامه مطلب
Ibuprofen
بدون نظر مسکن، ضد التهاب
نام تجاری محصول : بروپین

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به ایبوپروفن،هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و رنگها
پولیپ بینی همراه با آسم
در صورت مصرف داروهای ضد انعقاد خون مثل هپارین، داروهای ضد ...
ادامه مطلب
Hydroxychloroquine
بدون نظر مسکن، ضد التهاب
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به این دارو یا کلروکین یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت کمبود آنزیم گلوکز 6- فسفات دهیدروژناز،پورفیری، پسوریازیس، بیماری های کبدی، کلیوی، چشمی، اختلالات ...
ادامه مطلب
Diclofenac Sodium
بدون نظر مسکن، ضد التهاب
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به دیفنوکسیلات، آسپیرین یا سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی یا هر نوع دارو، غذا، ماده رنگی و ماده محافظ
در صورت ابتلا به هر نوع بیماری از جمله سابقه خونریزی ...
ادامه مطلب
Diclofenac Potassium
بدون نظر مسکن، ضد التهاب
توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو .توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو .
ادامه مطلب
MethadoneMethadone
Methadone
بدون نظر مسکن، ضد التهاب
قرص 5 و 20 میلی گرم

محلول خوراکی 25 میلی گرم در 5 میلی لیتر

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت حساسیت به متدون یا هر نوع دارو، غذا،ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت مصرف هر ...
ادامه مطلب