مسکن، ضد التهاب

Celecoxib-200mg Capsule
بدون نظر مسکن، ضد التهاب
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
سابقه حساسیت به این دارو یا سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی مثل آسپیرین،، پیروکسیکام، داروهای سولفنامیدی
در صورت مصرف همزمان هر نوع دارو از جمله آسپیرین، فوروزماید، لیتیم کربنات، وارفارین،فلوکونازول،کاپتوپریل،نالاپریل، آنتی اسید ...
ادامه مطلب
Celecoxib
بدون نظر مسکن، ضد التهاب
نام تجاری محصول: سلبرین
:قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید
سایقه حساسیت به این دارو یا سایر داروهای غیر استروئیدی مثل آسپرین، پیروکسیکام، داروهای سولفونامیدی
در صورت مصرف همزمان هر نوع دارو، آسپیرین، فوروزماید، لیتیم کربنات،وارفارین،فلوکونازول،کاپتوپریل،انالاپریل،آنتی اسیدهای حاوی آلمینیوم و ...
ادامه مطلب
Acetaminophen / Codeine
بدون نظر مسکن، ضد التهاب
هر قرص شامل: 300 میلی گرم استامینوفن و 10 میلی گرم کدئین فسفات

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت حساسیت به استامینوفن،کدئین، یا هر نوع دارو؛ غذا،ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت مصرف هر نوع دارو از ...
ادامه مطلب
Acetaminophen / Caffeine
بدون نظر مسکن، ضد التهاب
نام تجاری محصول: آمیفن اکسترا

هر قرص شامل :500 میلی گرم استامینوفن و 65 میلی گرم کافئین

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :

در صورت سابقه حساسیت به استامینوفن، کافئین یا هر نوع دارو،غذا، ماده محافظ و ماده ...
ادامه مطلب
Acetaminophen-60ml Syrup
بدون نظر مسکن، ضد التهاب
توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو .توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو .
ادامه مطلب
Acetaminophen-15ml Oral Drops
بدون نظر مسکن، ضد التهاب
نام تجاری محصول: آمیفن

قطره خوراکی استامینوفن

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به استامینوفن، آسپیرین و یا هر نوع دارو،غذا، ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله باربیتورها، ...
ادامه مطلب