خرداد, 1397 بدون نظر اخبار دارویی

بر اساس آمار نامه رسمي كشور در سال ٩٥ بيشترين آمار فروش عددي مربوط به داروهاي زير بوده است:
رتبه ۱- قرص متفورمين ٥٠٠ ميلي گرم
رتبه ۲- قرص آسپيرين ٨٠ ميلي گرم
رتبه ۳- قرص سرماخوردگي بزرگسالان
رتبه ۴- قرص لوزارتان ٢٥ ميلي گرم
رتبه ۵- كپسول آموكسي سيلين ٥٠٠ ميلي گرم
رتبه ۶- قرص رانيتيدين ١٥٠ ميلي گرم
رتبه ۷- قرص آتورواستاتين ٢٠ ميلي گرم
رتبه ۸- قرص متوپرولول ٥٠ ميلي گرم
رتبه ۹- قرص گلي بن كلاميد ٥ ميلي گرم
رتبه ۱۰- قرص مترونيدازول ٢٥٠ ميلي گرم مي باشد

و بيشترين فروش ريالي سال ٩٥ به ترتيب مربوط به داروهاي زير بوده است
رتبه ۱- كپسول آموكسي سيلين ٥٠٠ ميلي گرم
رتبه ۲- قرص كلوپيدگرل ٧٥ ميلي گرم
رتبه ۳- ويال آلبومين ٢٠٪‏ ٥٠ ميلي ليتري
رتبه ۴- قرص سفيكسيم ٤٠٠ ميلي گرم
رتبه ۵- قرص متفورمين ٥٠٠ ميلي گرم
رتبه ۶- ويال لئوفليزه تراستوزومب ٤٤٠ ميلي گرم
رتبه ۷- محلول قابل تزريق بواسيرومب ٢٥ ميلي گرم/ميلي ليتر ١٦ ميلي ليتري
رتبه ۸- قلم انسولين آسپارتام١٠٠ واحد/ميلي ليتر ٣ ميلي ليتري
رتبه ۹- پودر قابل تزريق ايمنوگلوبولين وريدي ٥ گرم
رتبه ۱۰- قلم انسولين گلارژين ١٠٠واحد/ميلي ليتر ۳ میلی لیتری

 

http://darooyab.ir/News?NewsId=24

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *