متفرقه

Sevelamer Hydrochloride
بدون نظر متفرقه
توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو .توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو .
ادامه مطلب
SolifenacinSolifenacinSolifenacin
Solifenacin
بدون نظر متفرقه
نام تجاری محصول: سولفنامین

قرص روکشدار 5 و 10 میلی گرم

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ،ماده رنگی
. را افزایش می دهد QT در صورت مصرف هر ...
ادامه مطلب
Sevelamer CarbonateSevelamer Carbonate
Sevelamer Carbonate
بدون نظر متفرقه
نام تجاری محصول: ریبامر
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به سولامر و یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت مصرف هر نوع دارو مانند داروهای ضد تشنج نظیر کاربامازپین، اتوسوکسیماید،فنوباربیتال ...
ادامه مطلب
MethocarbamolMethocarbamol
Methocarbamol
بدون نظر متفرقه
نام تجاری محصول: کارباکوت

قرص روکشدار 500 میلی گرم

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ،ماده رنگی
در صورت ابتلا به هر نوع بیماری از جماه نارسایی ...
ادامه مطلب
FebuxostatFebuxostatFebuxostatFebuxostat
Febuxostat
بدون نظر متفرقه
نام تجاری محصول: آمیگوت

قرص روکشدار 40 و 80 میلی گرم

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به فبوکسوستات و یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت مصرف هر ...
ادامه مطلب
Baclofen
بدون نظر متفرقه
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به باکلوفن و یا هر نوع دارو از جمله داروهای ضد افسردگی های سه حلقه ای، دارو های پایین آورنده قند خون و انسولین، داروهای
و مهار ...
ادامه مطلب