گوارشی

Domperidone
بدون نظر گوارشی, گوارشی
قرص 10 میلی گرم دمپریدون راهنمایی های عمومی: قبل از مصرف این دارو ، در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید: در صورت سابقه حساسیت به دمپریدون و یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی در صورت ابتلا به هر نوع بیماری از جمله خونریزی یا انسداد گوارشی، بیماری ...
ادامه مطلب
Ursodeoxycholic acidUrsodeoxycholic acidUrsodeoxycholic acid
Ursodeoxycholic acid
بدون نظر گوارشی, گوارشی
نام تجاری محصول: اورسوگارد

کپسول 300 میلی گرم اورسوداکسی کولیک اسید

قرص خط دار 500 میلی گرم اورسوگارد
ادامه مطلب
Mebeverine-Tablet
بدون نظر گوارشی
توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو .توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو .
ادامه مطلب
OndansetronOndansetron
Ondansetron
بدون نظر گوارشی, گوارشی
نام تجاری محصول: اندامین

قرص روکشدار 4 میلی گرم اندانسترون

شربت اندانسترون (با طعم کیوی)
ادامه مطلب
Omeprazole
بدون نظر گوارشی
توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو .توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو .
ادامه مطلب
MetoclopramideMetoclopramide
Metoclopramide
بدون نظر گوارشی, گوارشی
قرص متوکلوپرامید 10 میلی گرم

و

قطره خوراکی 15 میلی لیتری
ادامه مطلب
Mebeverine-Capsule
بدون نظر گوارشی, گوارشی
کپسول پیوسته رهش

نام تجاری محصول : ایریمب

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود صحبت کنید :
در صورت سابقه حساسیت به هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت ابتلا به هر نوع بیماری از جمله پورفیریا، ...
ادامه مطلب
Loperamide
بدون نظر گوارشی, گوارشی
نام تجاری محصول : آمیلوپرا

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود صحبت کنید :
در صورت سابقه حساسیت به هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ،ماده رنگی
در صورت ابتلا به هر نوع بیماری از جمله کولیت شدید، دیسانتری و یا بیماری کبدی
در ...
ادامه مطلب