گوارشی

Domperidone
بدون نظر گوارشی
قرص 10 میلی گرم دمپریدون راهنمایی های عمومی: قبل از مصرف این دارو ، در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید: در صورت سابقه حساسیت به دمپریدون و یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی در صورت ابتلا به هر نوع بیماری از جمله خونریزی یا انسداد گوارشی، بیماری ...
ادامه مطلب
Ranitidine
بدون نظر گوارشی
قرص روکشدار 150 میلی گرم
ادامه مطلب
Ursodeoxycholic acidUrsodeoxycholic acidUrsodeoxycholic acid
Ursodeoxycholic acid
بدون نظر گوارشی
نام تجاری محصول: اورسوگارد

کپسول 300 میلی گرم اورسوداکسی کولیک اسید

قرص خط دار 500 میلی گرم اورسوگارد
ادامه مطلب
Mebeverine-Tablet
بدون نظر گوارشی
توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو .توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو .
ادامه مطلب
OndansetronOndansetron
Ondansetron
بدون نظر گوارشی
نام تجاری محصول: اندامین

قرص روکشدار 4 میلی گرم اندانسترون

شربت اندانسترون (با طعم کیوی)
ادامه مطلب
Omeprazole
بدون نظر گوارشی
توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو .توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو توضیحات دارو .
ادامه مطلب
MetoclopramideMetoclopramide
Metoclopramide
بدون نظر گوارشی
قرص متوکلوپرامید 10 میلی گرم

و

قطره خوراکی 15 میلی لیتری
ادامه مطلب
Mebeverine-Capsule
بدون نظر گوارشی
کپسول پیوسته رهش

نام تجاری محصول : ایریمب

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود صحبت کنید :
در صورت سابقه حساسیت به هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت ابتلا به هر نوع بیماری از جمله پورفیریا، ...
ادامه مطلب
Loperamide
بدون نظر گوارشی
نام تجاری محصول : آمیلوپرا

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود صحبت کنید :
در صورت سابقه حساسیت به هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ،ماده رنگی
در صورت ابتلا به هر نوع بیماری از جمله کولیت شدید، دیسانتری و یا بیماری کبدی
در ...
ادامه مطلب