ضدچربی

Atorvastatin
بدون نظر ضدچربی
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید:
در صورت سابقه حساسیت به این دارو یا هر نوع دارو، ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت مصرف داروها به خصوص الکلف ضد قارچ های آزولی، سیکلوسپورین،اریترومایسین، مشتقات فیبریک اسید، نیاسین، دیگوکسین، سایمتیدین، آنتی ...
ادامه مطلب
Fenofibrate
بدون نظر ضدچربی
نام تجاری محصول: فنوپید

قبل از مصرف این دارو با پزشک خود مشورت کنید:
در صورت سابقه حساسیت به فنوفیبرات و یا هر نوع دارو، ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله داروهای ضد انعقاد (وارفارین) ، داروهای مدر، بتابلوکرها نظیر پروپانولول،آتنولول ...
ادامه مطلب
Gemfibrozil
بدون نظر ضدچربی
نام تجاری محصول: جمی پید

کپسول 300 میلی گرم

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
در صورت سابقه حساسیت به این دارو یا هر یک از داروهای مشابه نظیر کلوفیبرات، یا هر نوع دارو، غذا، ماده محافظ ...
ادامه مطلب
Lovastatin
بدون نظر ضدچربی
نام تجاری محصول: لوپید

قبل از مصرف این دارو با با پزشک خود مشورت کنید:
در صورت وجود حساسیت به هر یک از داروهای مشابه لوواستاتین
در صورت وجود یا احتمال وجود حاملگی و شیردهی
در صورت مصرف همزمان با داروهایدیگر خصوصا داروهایی نظیر سیکلوسپورین، جم ...
ادامه مطلب
RosuvastatinRosuvastatinRosuvastatinRosuvastatin
Rosuvastatin
بدون نظر ضدچربی
نام تجاری محصول: آمیستور

قبل از مصرف این دارو با با پزشک خود مشورت کنید:

در صورت سابقه حساسیت به رزواستاتین و یا هر نوع دارو، ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت وجود یا احتمال وجود بارداری و شیرهی
در صورت مصرف هر نوع دارو از ...
ادامه مطلب