ضد دیابت

AcarboseAcarboseAcarbose
Acarbose
بدون نظر ضد دیابت
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
در صورت سایقه حساسیت نسبت به این دارو و یا سایر داروهای مشابه، غذاها، رنگها و مواد محافظ
در صورت مصرف سایر داروها دیورتیکهای تیازیدی، کورتیکو، ستروئیدها، فنوتیازینها،داروهای تیروئیدی، استروژن ها، داروهای ضد بارداری خوراکی، ...
ادامه مطلب
SitagliptinSitagliptinSitagliptinSitagliptin
Sitagliptin
بدون نظر ضد دیابت
نام تجاری محصول: سیتاگمین
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود صحبت کنید :
در صورت بروز حساسیت به سیتاگلیپتین و یا هر نوع دارو، غذا ماده محافظ، و ماده رنگی
در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله سیکلوسپورین،دیگوکسین، انسولین، و دیگر داروهای ...
ادامه مطلب