واحد بازاریابی

سوپروایزر و نمایندگان علمی

هما فیروزبخت هما فیروزبخت سرپرست بازاریابی
هما فیروزبخت سرپرست بازاریابی جزئیات پروفایل
مهرانگیز رفیعی مهرانگیز رفیعی سوپروایزر بازاریابی و فروش
مهرانگیز رفیعی سوپروایزر بازاریابی و فروش جزئیات پروفایل
سحر مبینی سحر مبینی نماینده علمی- تهران
سحر مبینی نماینده علمی- تهران منطقه 1 تهران جزئیات پروفایل
نسیم قائم مقامی نسیم قائم مقامی نماینده علمی- کرج
نسیم قائم مقامی نماینده علمی- کرج جزئیات پروفایل
مژگان شناور مژگان شناور نماینده علمی- تهران
مژگان شناور نماینده علمی- تهران منطقه 15 تهران جزئیات پروفایل
الهام رضا الهام رضا نماینده علمی- تهران
الهام رضا نماینده علمی- تهران منطقه 3 جزئیات پروفایل
فرنوش امیریان فرنوش امیریان نماینده علمی- کرج
فرنوش امیریان نماینده علمی- کرج جزئیات پروفایل
علی رضایی علی رضایی نماینده علمی- تهران
علی رضایی نماینده علمی- تهران منطقه 4 و 8 جزئیات پروفایل
دکتر مرتضی مهاجری امیری دکتر مرتضی مهاجری امیری نماینده علمی- تهران
دکتر مرتضی مهاجری امیری نماینده علمی- تهران منطقه 3 جزئیات پروفایل
سینا حیدری همدانی سینا حیدری همدانی نماینده علمی- تهران
سینا حیدری همدانی نماینده علمی- تهران جزئیات پروفایل
سهیل سخاوت سهیل سخاوت نماینده علمی- کرج
سهیل سخاوت نماینده علمی- کرج جزئیات پروفایل
سید ایمان محوی سید ایمان محوی نماینده علمی- کرج
سید ایمان محوی نماینده علمی- کرج جزئیات پروفایل
حمید کمیجانی حمید کمیجانی نماینده علمی- کرج
حمید کمیجانی نماینده علمی- کرج جزئیات پروفایل
یاشار رضایی یاشار رضایی نماینده علمی- تبریز
یاشار رضایی نماینده علمی- تبریز جزئیات پروفایل
سمیه انصاری سمیه انصاری نماینده علمی- اصفهان
سمیه انصاری نماینده علمی- اصفهان جزئیات پروفایل

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1402/12/29

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1403/03/21 در استان اصفهان ،شهر فلاورجان به آدرس بخش پيربکران مقابل شهر بهاران شرکت داروسازي امين برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

حق الزحمه اعضاي غير موظف هيئت مديره در کميته هاي تخصصي زير نظر هيئت مديره براي سال مالي منتهي به 1403/12/30 وساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه باشد

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از کليه سهامداران محترم و نمايندگان قانوني آنهاتقاضا ميگردد جهت دريافت برگ ورود به جلسه در مورخه 1403/03/20 به واحدسهام شرکت به آدرس فوق مراجعه نمايند . همچنين آن دسته از سهامداران حقيقي محترم که فرد ديگري را جهت حضور در مجمع معرفي مي نمايند در خواست ميگردد که فرد معرفي شده ضمن در دست داشتن مدارک شناسايي معتبر و وکالتنامه محضري از سوي سهامداران اصلي ، مي بايست تا تاريخ 1403/03/19 جهت تاييد اصالت وکالت نامه به امورسهام شرکت مراجعه و يا به نمابر 03137252901 ارسال نمايند. همچنين آن دسته از سهامدارن محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند مي توانند همزمان جلسه مجمع را از طريق پيوند زير مشاهده نمايند https://aparat.com/Aminpharmaceutical

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت داروسازي امين

This will close in 30 seconds