بازایاب

هیئت مدیره و مدیران ارشد

دکتر فضل الله حیدر نژاد دکتر فضل الله حیدر نژاد مدیر عامل شرکت
دکتر فضل الله حیدر نژاد مدیر عامل شرکت جزئیات پروفایل
دکتر محمد مهدی حقوقی دکتر محمد مهدی حقوقی مسئول فنی
دکتر محمد مهدی حقوقی مسئول فنی جزئیات پروفایل
دکتر امیرحسین قلمبر دکتر امیرحسین قلمبر مدیر بازاریابی و فروش
دکتر امیرحسین قلمبر مدیر بازاریابی و فروش جزئیات پروفایل
دکتر شیرین هاشمی دکتر شیرین هاشمی مدیر آزمایشگاه
دکتر شیرین هاشمی مدیر آزمایشگاه جزئیات پروفایل
دکتر شراره حاجی شمسی دکتر شراره حاجی شمسی مدیر تولید
دکتر شراره حاجی شمسی مدیر تولید جزئیات پروفایل
مهرداد رحمانیان مهرداد رحمانیان مدیر بازرگانی
مهرداد رحمانیان مدیر بازرگانی جزئیات پروفایل
مجید جان نثاری مجید جان نثاری نماینده مدیریت در تضمین کیفیت
مجید جان نثاری نماینده مدیریت در تضمین کیفیت جزئیات پروفایل
مهندس علی شیروانی مهندس علی شیروانی مدیر برنامه ریزی
مهندس علی شیروانی مدیر برنامه ریزی جزئیات پروفایل
دکتر مسعود کریمی دکتر مسعود کریمی مدیر آزمایشگاه تحقیقات
دکتر مسعود کریمی مدیر آزمایشگاه تحقیقات جزئیات پروفایل
مهندس محمدرضا گودرزی فر مهندس محمدرضا گودرزی فر مدیر انفورماتیک
مهندس محمدرضا گودرزی فر مدیر انفورماتیک جزئیات پروفایل
مهندس رضا شهپری مهندس رضا شهپری مدیر فنی مهندسی
مهندس رضا شهپری مدیر فنی مهندسی جزئیات پروفایل
مهندس احسان کبریایی مهندس احسان کبریایی مدیر طرح و توسعه
مهندس احسان کبریایی مدیر طرح و توسعه جزئیات پروفایل
محمد سادات محمد سادات مدیر مالی
محمد سادات مدیر مالی جزئیات پروفایل
مژگان حسن پور مژگان حسن پور سرپرست امور اداری و منابع انسانی
مژگان حسن پور سرپرست امور اداری و منابع انسانی جزئیات پروفایل
دکتر شکوه حاجی قاسمی دکتر شکوه حاجی قاسمی مسئول روابط بین الملل
دکتر شکوه حاجی قاسمی مسئول روابط بین الملل جزئیات پروفایل
 مهندس زینب استوار مهندس زینب استوار رئیس برنامه ریزی- تولید قراردادی
مهندس زینب استوار رئیس برنامه ریزی- تولید قراردادی جزئیات پروفایل