قلبی، عروقی

Metoprolol Succinate
بدون نظر قلبی، عروقی, قلبی، عروقی
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به متوپروپرانول،آتنولول،سوتالول،پروپرانولول یا هر نوع دارو، غذا،ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت مصرف هر نوع دارواز جماه انسولین و داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون، داروهای مسدود کننده کانال های ...
ادامه مطلب
EplerenoneEplerenoneEplerenoneEplerenoneEplerenone
Eplerenone
بدون نظر قلبی، عروقی, قلبی، عروقی
نام تجاری محصول:اپلرنون

قرص روکشدار 25 و 50 میلی گرم

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به اپلرنون و یا هر نوع دارو،غذا،ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت ابتلا به هر ...
ادامه مطلب
Diltiazem
2 نظرات قلبی، عروقی, قلبی، عروقی
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید : در صورت سابقه حساسیت به این دارو یا داروهایی چون نیفدیپین و وراپامیل، و همچنین حساسیت به هر نوع غذا، ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت مصرف همزمان داروهایی چون استازولامید، آتنولول، پروپرانول،کاربامازپین،دیگوگسین،داروهای ...
ادامه مطلب
Dabigatran
بدون نظر قلبی، عروقی, قلبی، عروقی
نام تجاری محصول : دیلوگات

کپسول 110 میلی گرم
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت حساسیت به این دارو یا سایر داروهای ضد پلاکتی یا موارد دیگر مانند غذا ها و رنگ ها
در صورت نارسایی کبدی ...
ادامه مطلب
A.S.A
بدون نظر قلبی، عروقی, قلبی، عروقی
قرص آنتریک کوتد

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به آ.س.آ ،ایبوپروفن،دیکلوفناک و یا هر نوع دارو، غذا،ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت ابتلا به اختلالات انعقادی نظیر هموفیلی و ترومبوسایتوپنی و هرگونه خونریزی غیر ...
ادامه مطلب
Amlodipine
بدون نظر قلبی، عروقی, قلبی، عروقی
نام تجاری محصول:نوروین

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به این دارو یا هر نوع غذا ،ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت مصرف هر نوع دارو
در صورت ابتلا به نارسایی احتقانی قلب،بیماری کبدی ...
ادامه مطلب
Amiodarone
بدون نظر قلبی، عروقی, قلبی، عروقی
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید :
در صورت سابقه حساسیت به هر نوع دارو، ماده محافظ و ماده رنگی
در صورت ابتلا به بیماری های نارسایی احتقانی قلب، عیب کار کبد، کمی پتاسیم خون، عیب کار تیروئید از ...
ادامه مطلب