آخرین بروزرسانی1394/04/20

بتاهيستين

موارد مصرف:
اين دارو براي درمان علائم و بيماريMenier’s (سرگيجه، وزوزگوش،كاهش شنوائي) بكار میرود.

مكانيسم اثر:
اين دارو مشابه هيستامين عمل میکند و به نظر ميرسد كه با بهبود گردش خون در لابيرنت باعث كاهش فشار داخل لنفاوي میشود.

 موارد منع مصرف:
در بيماران مبتلا به فئوكروموسيتوما و زخم گوارشي فعال نبايد مصرف شود.

 تداخل هاي دارويي:
مصرف همزمان با آنتاگونيست هاي هيستامين، موجب كاهش تاثير دارو میشود.

 عوارض جانبي:
اختلالات گوارشي، سردرد، بثورات پوستي و خارش از عوارض جانبي مهم اين دارو هستند.

 نكات قابل توصيه:
درصورت ابتلا بيمار به آسم،سابقه زخم گوارشي،بارداري و شيردهي با احتياط مصرف شود.

 مقدار مصرف:
بزرگسالان:ابتدا 16 ميليگرم 3 بار در روز، ترجيحاًبعد از غذا و سپس در ادامه درمان mg/day 48-24 مصرف میشود.

اشكال دارويي :
Tablet: 8 mg