آخرین بروزرسانی1394/04/20

فلوكونازول

موارد مصرف:

فلو كونازول در درمان عفونت هاي قارچي دهان و حلق ، مري و واژن و عفونت هاي سيستميك ناشي از كانديداآلبيكانس و در درمان عفونت هاي قارچي پوست مصرف مي شود .اين دارو ممكن است به عنوان جايگزين آمفوتريسين در درمان عفونت هاي كريپتوكوكي نيز مصرف شود . فلوكونازول همچنين براي پيشگيري از عود مننژيت كريپتوكوكي در بيماران مبتلا به ايدز و پيشگيري از بروز عفونت هاي قارچي در بيماران تحت درمان با پرتودرماني يا داروهاي سيتوكوكسيك مصرف مي شود .

مكانيسم اثر : 

فلوكونازول در قارچ هاي حساس به دارو ، آنزيمهاي وابسته به سيتوكروم P-450 را مهار مي نمايد و بيوسنتز ديواره سلولي را مختل مي كند .

  فارماكوكينتيك :

اين دارو از راه خوراكي به خوبي جذب مي شود . پس از جذب به طور گسترده در مايعات بدن منتشر مي شود . اوج غلظت سرمي دارو 2-1 ساعت

پس از مصرف خوراكي به دست مي آيد . نيمه عمر دفع دارو 30 دقيقه است كه در بيماران مبتلا به عيب كار كليه ممكن است افزايش يابد . دفع دارو

عمدتاً كليوي است .

 موارد منع مصرف:

درصورت ابتلاي بيمار به عيب كار كليه يا پروفيري ، اين دارو نبايد مصرف شود .

 هشدارها:

1- در صورت نياز به درمان طولاني مدت (بيش از 14 روز )با اين دارو ، وضيعت كار كبد به طور باليني و بيوشيميايي حتماً بايد قبل از شروع درمان ، 2 هفته پس از شروع درمان و پس از آن به طور ماهانه پيگيري شود .

2- در صورت بروز علائم اختلال كبد ، مصرف اين دارو بايد قطع شود .

3- در صورت ابتلاي بيمار به عيب كار كليه اين دارو بايد با احتياط مصرف شود .

عوارض جانبي: 

عوارض جانبي گزارش شده براي فلوكونازول عبارتند از تهوع ، استفراغ ، دردشكم ، سردرد ، بثورات جلدي ، كهير و خارش ، بندرت كاهش پلاكت هاي خون ، پاراستزي ، ترس بيمار از نور ، سرگيجه ، آلوپسي ، آنژيوادم و آنا فيلاكسي ، سندرم اسيتون - جانسون ، همچنين در صورت مصرف طولاني مدت دارو (بيش از 14 روز ) احتمال بروز هپاتيت با آسيب كشنده كبدي وجود دارد .

  تداخل هاي دارویي:

در صورت مصرف همزمان ريفامپين با فلوكونازول غلظت سرمي فلوكونازول كاهش مي يابد . فلوكونازول ممكن است در متابوليسم بعضي از داروها ، از جمله فني توئين و داروهاي سولفونيل اوره ، پايين آورنده قندخون ، تداخل كند و غلظت سرمي اين داروها را افزايش دهد . همچنين افزايش غلظت

سرمي سيكلوسپورين ، نورتريپتيلين و ترفنادين در صورت مصرف همزمان با اين دارو گزارش شده اند كه در مورد ترفنادين احتمال بروز واكنشهاي غير

عادي در ECG وجود دارد . فلوكونازول ممكن است اثر وارفارين را افزايش دهد .

 مقدار مصرف :

بزرگسالان:

مقدار مصرف اين دارو در كانديدياز واژينال 150 ميلي گرم به صورت واحد است . در ساير عفونت هاي مخاطي ناشي از كانديدا به غير از كانديدياز تناسلي 50mg/day در عفونت هاي سخت 100mg/day براي 14-7 روز مصرف مي شود . در برخي عفونت هاي مخاطي مانند التهاب مري ، كانديدروي ، عفونت هاي ناي -ريوي غير مهاجمي اين مقدار براي 30-14 روز مصرف مي شود . مقدار مصرف فلوكونازول در درمان عفونت هاي قارچي پوست 50mg/day براي 4-2 هفته و حداكثر 6 هفته مي باشد . در عفونت هاي تهاجمي -كانديديايي يا كريپتوكوكي ابتدا مقدار 400mg و پس از آن 200mg/day و در صورت نياز 400mg/day افزايش مي يابد ، مصرف مي شود . طول دوره درمان به پاسخ بيمار بستگي دارد . (در مورد ممنژيت كريپتوكوكي طول دوره درمان حداقل 8-6 هفته مي باشد . ) براي پيشگيري از عود مننژيت كريپتوكوكي در بيماران مبتلا به ايدز بعد از تكميل درمان اوليه ، به مقدار 200mg/day مصرف مي شود . همچنين براي پيشگيري از بروز عفونت هاي قارچي در بيماران تحت درمان با پرتودرماني يا داروهاي سيتوتوكسيك به مقدار 400-50 ميلي گرم روزانه بسته به احتمال بروز عفونت مصرف مي شود كه در صورت بروز عفونت هاي سيستميك اين مقدار 400mg/day خواهد بود . شروع درمان در اين بيماران قبل از بروز نوتروپتي خواهد بود و درمان تا 7 روز پس از آنكه شمارش نوتروفيل ها به حد مطلوب رسيد ، ادامه خواهد يافت .در درمان كچلي پا ، سر ،پيتي ريازيس وريسكالر و كانديدياي پوستي 50mg/day به مدت 4-2 هفته (حداكثر تا 6 هفته در كچلي پا) مصرف مي شود .

كودكان :

مقدار مصرف اين دارو در درمان عفونت هاي قارچي مخاطي (غير از واژن ) 6mg/kg - در روز اول درمان و سپس 3mg/kg (هر 72 ساعت براي نوزادان با سن كمتر از 2 هفته و هر 48 ساعت براي نوزادان با سن 4-2 هفته ) مي باشد . مقدار مصرف فلوكونازول در درمان عفونت هاي قارچي پوست كودكان همانند بزرگسالان است . در درمان عفونت هاي تهاجمي كانديدياز يا كريپتوكوكي به مقدار 12mg/kg/day -(هر 72 ساعت براي نوزادان با سن كمتر از 2 هفته و هر 48 ساعت براي نوزادان با سن 4-2 هفته ) مصرف مي شود . براي پيشگيري از عفونت هاي قارچي ، مصرف فلوكونازول 12mg/kg/day (هر 72 ساعت براي نوزادان با سن كمتر از 2 هفته و هر 48 ساعت براي نوزادان با سن 4-2 هفته ) مي باشد .

 اشكال دارويي :

Capsule:50,100,150,200 mg

Tablet:50,100,150 mg